سمعك چيست؟

ایجاد شده توسط " شنوا فن سمعک " - بازدید : 42807

سمعك چيست؟
سمعک وسیله ایست جهت تقویت صدا به مقداری که فرد کم شنوا بتواند از باقیمانده شنوایی خود به بهترین شکل ممکن استفاده کند.و تا حد ممکن با افراد به شنوایی طبیعی نزدیک شود انواع سمعك سمعك ها از نظر شكل ظاهري به چند دسته تقسيم ميشوند سعمك هاي جيبي-سمعك هاي عينكي-سمعك هاي پشت گوشي-سمعك هاي داخل گوشي سمعك هاي جيبي: اين نسل از سمعك ها رو به انقراض هستند. قسمت اصلي سمعك كه شبيه به يك راديوي كوچك است در داخل جيب قرار ميگيرد و سمعك توسط سيمي به گوش فرد متصل ميشود كه درانتهاي اين سيم رسيور(يا بلندگوي سمعك)قرار دارد كه درون مجراي گوش قرار ميگيرد و فرد از طريق آن صداي تقويت شده را ميشنود. اين نوع از سمعك ها درمقايسه با انواع ديگر از كيفيت صداي پايين تري برخوردار هستند و براي كار كردن نياز به باطري قلمي دارد. سمعك هاي عينكي: اين نوع سمعك در درون دسته عينك قرار دارد و از طريق قسمت استخواني پشت لاله گوش تقويت را انجام ميدهد. امروز از اين نوع سمعك امروزه چندان مرسوم نيست و ميتوان گفت اين نوع سمعك هم رو به انقراض ميباشد. لا سمعكهاي پشت گوشي: اين نوع سمعك ها يكي از انواع بسيار مرسوم و مورد استفاده هستند كه روز به روز با توجه به پيشر فت بسيار زياد در زمينه تكنولوژي به امكانات بيشتري از قبيل استفاده از تلفن-مجهز شدن سمعك به بلوتوث-قابليت برنامه ريزي سمعك براي استفاده در محيط هاي مختلف شنيداري(از قبيل محيطهاي آرام،پر سر وصدا، كنفرانس ها،مهمانيها و....)مجهز ميشوند.اين نوع سمعك ها در قسمت پشت لاله گوش سوار ميشوند و توسط يك لوله نرم به قالب گوش وصل ميشوند.صداي تقويت شده از طريق لوله به قالب گوش و از آنجا به گوش فرد ميرسد و فرد كم شنوا صدا را ميشنود.از آن ها می توان برای تمامی درجات کم شنوایی به خصوص کم شنوایی های شدید، استفاده کرد. این مدل ها، به خوبی با وسایل دیگری (مانند سیستم های FM) که برای شرایط سخت شنیداری به کار می رود، سازگار هستند. لا سمعك هاي داخل گوشي: 74 این مدل ها، سمعک هایی هستند که به طور کامل در گوش قرار می گیرند. با در نظر گرفتن زیبایی و مخفی بودن این سمعک ها، باید گفت که این مدل ها فقط کم شنوایی های ملایم تا متوسط را می پوشانند. کوچکترین مدل های داخل گوشی، CIC (کاملاً داخل گوش) نامیده می شوند. که به طور کامل در مجرای گوش قرار می گیرند و به سختی دیده می شوند.